نحوه بازگرداندن کالا

نحوه بازگرداندن کالا

رویه باز گرداندن کالا در فازینومارکت به چه صورت است؟

بازگشت وجه بدون هيچ چون چرا و توضيح!

بدون هيچ توضيح و چون و چرا، كالاي ارسالي را پس خواهيم گرفت.

به هردليلي كه از كالا خوشتان نيايد (توجه كنيد هر دليلي!) ميتوانيد كالا را براي ما برگشت بزنيد.

براي بازگشت كالا، شما حداکثر ظرف 3 روز و در مورد ماگ و کالاهای شکستنی حداکثر ظرف مدت 24ساعت از زمان تحویل سفارش به تیم پشتیبانی ما اطلاع دهید، سپس بسته به ارزش کالا یا درخواست بازپس گیری کالا از طریق ما مطرح خواهد شد، که تیم خدمات مشتریان پس از دریافت کالا، مبلغ کالا به مشتری ظرف مدت یک روز کاری برگشت داده خواهد شد؛ و یا كالاي جديد برايتان ارسال خواهد شد.

چنانچه کالا سالم باشد و مشتری بخواهد آن را عودت نماید ،هزینه بازگشت کالا با مشتری خواهد بود ضمنا ظرف حداکثر یک هفته از زمان تحویل سفارش باید با پشتیبانی سایت تماس حاصل نماید تا مراحل کار برای ایشان شرح داده شود. درمورد كالاهاي معيوب، هزينه بازگشت كالا برعهده خود ما خواهد بود.

پشتیبانی واتساپ: 09174166943